A mine of memòries


Es tracta d'un taller d’història oral en què els miners que van treballar a les mines de carbó del Berguedà, aquest taller ofereix la possibilitat de conèixer els miners que van treballar a les mines de carbó del Berguedà, conversar amb ells i conèixer les seves experiències a la mina.
El Museu de les Mines de Cercs està ubicat a la colònia minera de Sant Corneli on hi viuen els miners i les seves famílies.
Objectius:Conscienciar els alumnes sobre la importància del patrimoni industrial en la història del nostre país, reconèixer el valor de les fonts orals per reconstruir el passat, fer una primera aproximació a la feina a la mina.


   Nivell: Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat, Mòduls professionals i estudiants universitaris.

   Preu: 4,10 € per alumne

   Durada: 1 hora.