Els Transports


La construcció de la línia ferroviària fins l’explotació minera, l’any 1904 suposà la construcció d’una important xarxa de comunicacions que facilitava el transport del mineral des dels diferents nivells d’explotació fins l’estació ferroviària.
Aquesta xarxa de transports (ferrocarrils, plans inclinats, telefèrics i funiculars) tenia com a objectiu comunicar els diferents nivells d’explotació amb l’estació de ferrocarril.
L’any 1955 es va construir la carretera que des de la C-1411 porta a Sant Corneli

LES INFRAESTRUCTURES MINERES
De la bona organització del transport, depèn en part la rendibilitat de l’explotació. La invenció de la locomotora a vapor va permetre solucionar el greu problema del transport de la boca de la mina als centres consumidors; i a començament del segle XX, potents locomotores elèctriques i dièsel van ser destinades al transport fins que les modernes cintes transportadores es van començar a generalitzar cap a l’any 1970.