Accessibilitat


Presentem una lectura única i directa per a conèixer el paisatge, la matèria i la societat minera al Berguedà. La maqueta geològica del jaciment paleontològic de Fumanya Sud ens permet interpretar els canvis paisatgístics succeïts durant el Cretaci superior al Berguedà. Per a facilitar la informació de la seva exploració es disposa d'un guió tàctil de doble lectura, amb macrocaràcters per facilitar la lectura a la gent gran i de baixa visió i, sobreimprès en braille, pels visitants amb ceguesa.

Tres blocs de lignit de la mina de Sant Romà ens ajudaran a percebre la textura, la duresa i temperatura de la matèria més preuada, el carbó de Berga. D'altra banda, la societat minera es tractada a partir de l'evolució dels diferents sistemes d'il·luminació, un bon exemple per il·lustrar les dures condicions de treball i les millores en la seguretat personal.

S'ofereixen els següents serveis:

Servei d'acompanyament guiat individual, prèvia concertació.

Fulls de sala adaptats per als visitants amb dificultat visual.

Espai adaptat per als visitants amb mobilitat reduïda

  VIDEOS PER ALS SORDS                        1. Presentació

2. La maqueta

3. El carbó

4. La societat